5 Степенен Процес на перфектен ремонт

Вашият ремонт ще протече гладко благодарение на нашия доказан 5

степенен процес!


1. Консултация/оценка на проекта
Първото нещо, което вашият специалист ще иска да узнае е какво искате да
постигнете чрез ремонта на вашия обект (дом, офис, градина, заведение, и тн.) .
В тази консултация можете да хвърлите всичките си идеи на масата- след което
той ще ги се съобрази с приспособяването им към вашия имот и вашия бюджет.

2. Концепция и осъществимост
С ясното разбиране на вашите цели за обновяване, вашия специалист може да
организира изготвянето на архитектурната концепция. Това му позволява да
прецени дали вашите идеи са осъществими или не и ви позволява да посочите
всички промени, които бихте искали в дизайна преди да се започне каквато и
да е работа.

3. Дизайн и цена
След това ще бъдат разработени работните чертежи. Те ще вземат предвид
инженерните, структурните, дизайнерските и естетическите решения, които сте
взели. Ако искате да направите допълнителни промени, сега е моментът да
направите това. Оттам нататък вашият специалист ще ви представи фиксирана
оферта.

4. Етап на ремонта
И накрая, можете да станете свидетели на прехода на вашия проект от дизайна
на хартия до реализирането на обекта ви . Всеки аспект от компилацията ще
бъде управляван вместо вас, което ви позволява да продължите ежедневието
си. Вашият специалист ще направи всичко по силите си, за да поддържа проекта
ви по график, така че да може да бъде завършен в рамките на определения
срок и бюджет.

5. Вашия завършен проект
Последният етап е вашият специалист да се увери, че ремонта е завършен по
ваш вкус и сте доволни от целия проект!